За нас

ЗА НАС

За нас

„ЕЛИСА-Е” ООД е основана през 1996 г. с и е една от водещите фирми в областта на електроенергетиката. За повече от двадесет години се развиваме активно, като наблягаме на постоянното повишаване на квалификацията на нашите специалисти, качеството на извършваните услуги, както и развитие на материалната база с нова високоспециализирана апаратура.

Към „ЕЛИСА-Е” ООД е изграден като самостоятелно звено Орган за контрол „ЕЛИСАКОНТРОЛ”, от вида С, акредитиран от БСА съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020.

Внедрена е Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на ISO 9001, BS OHSAS 18001 и ISO 14001.

Притежаваме удостоверение от Камарата на строителите в България – Трета група, Трета категория.

„ЕЛИСА-Е” ООД притежава своя собствена модерна база и зала за обучение на електро специалисти по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000 V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

В КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ Е НАШИЯТ ПРЕСТИЖ!